Sifu Roger Engmalms

Sifu Roger Engmalm är Chefsinstruktör under Lau familjens Hung Kuen organisation i Skandinavien.
Image
Image
Sifu Roger Engmalm
Roger Engmalm kampsport och stridskonst resa startar vid 8 års ålder (1980), när han introduceras genom bekant till familjen in i Judo. Samtidigt öppnar sig en helt ny värld när hans kompis och granne får en av byns första VHS spelare. Samtidigt med detta öppnar en videobutik där man kunde hyra filmer, och deras utbud av Kung Fu filmer var rejält. Fashinerad av Shawbrother filmer, Bruce Lee, Jackie Chan, så börjar Rogers resa in i den världen allt mer. Under dessa barndomsår kommer Roger i kontakt med två inflyttade kamrater som tränat Kung Fu på sina förgående orter, detta sker med 4-5 års mellanrum. Roger får ta del av deras kunskaper och tränar allt han kommer över och läser allt han kan finna om Kung Fu som liten pojk. Roger tränar därefter även Karate några år och fortsätter sin jakt på sin drömstil, Hung Gar Kung Fu.
Det är värt att nämna att under 80-talet så fanns inte de kinesiska stridskonsterna representerade nästan alls i Sverige, med kanske endast ett par-tre undantag i Stockholm. För att ge exempel på hur lång efter Sverige låg inom de kinesiska arterna så gick det till så att när Roger startade upp sin första skola så tvingades man "gradera" inför en Karate-kommité som då skulle avgöra om man var på riktigt eller en bluff. Detta var då nödvändigt för att juridiskt få starta upp en skola. I slutet av 90-talet så finner Roger tillslut medel och lärare och börjar studera och träna Hung Gar kuen. Han har sedan dess tränat Hung Gar Kuen och är nu en formell elev under mästaren Mark Houghton, arvtagare av Lau familjens gren av Hung Gar Kuen. Han engagerar sig även nationellt och sitter som en styrelseledamot i Svenska Kung Fu och Wushu förbundet under en tid. Efter pandemin 2020 och 2021 så startar Roger och hans fyra senior-elever om verksamheten och grundar den nya skolan Scandinavian Hung Fist Academy. En skola, på fyra orter, med 5 tränare.
Det som utmärker Roger som utövare av Hung Gar Kuen är hans traditionella syn på arten, stridskonst-ettiketten, funktion och arv. Roger har alltid strävat hårt efter att finna rötterna till det kombativa. Fungerar det inte på riktigt så saknar vi helt enkelt kunskapen och tolkar det fel. Roger anser att riktig traditionell Kung Fu vilar på tre pelare i sin grund. 1. Konsten/Arvet, 2. Stridsfärdigheter och 3. Sporten. Alla tre är viktiga och bygger tillsammans en helhet. Idag har dock majoriteten slutat att bejaka och träna för stridsfärdighet. De flesta håller sig endast till konst och sport idag. Roger hittade hem och rätt när han kom i kontakt med Grandmaster Mark Houghton som han följer och representerar idag. Lau familjen undervisar och erbjuder det fullständiga arvet av genuin traditionell Hung Gar Kuen.
Roger är huvudtränare och grundare av Scandinavian Hung Kuen Association (S.H.K.A). Förbundet grundades under 1999 som sedan dess utgjort det nationella förbundet för hans kung fu skolor runt om i Sverige och Norge. Roger blev därmed den första personen i Sverige att undervisa i Hung Gar Kuen. Som mest ingick 15 kung fu skolor i S.H.K.A under början av 2000-talet. När organisationen var som störst uppgick medlemsantalet upp till över 500 aktiva utövare.